Městský kamerový systém (MKS)

  • Možnost neustálého video dohledu nad všemi lokalitami města.

  • 24/7 ukládání video záznamu pro možnost pozdějšího dohledání
     konkrétní události.

  • Možnost využití otočných kamer pro snadnou změnu monitorované oblasti, či pro detailní ověření bezpečnostních incidentů v reálném čase.

  • Účinný systém prevence proti kriminalitě.

  • Využití mapových podkladů pro jednoduchou orientaci v systému.

  • Možnost využití video analytických funkcí pro automatické upozornění na konkrétní události.

  • Možnost dohledu nad kamerami v systému jak ze stanoviště obecní/městské policie, tak i z terénu za pomocí mobilní aplikace.

  • Možnost efektivní správy videostěny

Komplexní městský kamerový systém Vám pomůže efektivně zamezit kriminální činnosti ve Vašem městě. Instalovaný kamerový systém slouží jako účinný prostředek v prevenci proti kriminální činnosti. Pracovníci obecní či městské policie mohou díky tomuto systému spolehlivě monitorovat všechny události a bezpečnostní incidenty v reálném čase bez závislosti nad místem, kde se právě nacházejí.

Díky ukládání videozáznamu budete schopni jakoukoliv událost zpětně dohledat, přičemž kamerový záznam může sloužit jako důkazní materiál pro řešení jednotlivých trestních činů.

SW pro správu MKS – Axxon Next

Díky volně rozšiřitelné inteligentní platformě pro správu kamerového systému od společnosti AxxonSoft budete schopni velmi jednoduše a efektivně spravovat kamerový systém jakéhokoliv rozsahu. Systém (VMS) Axxon Next Vám poskytne uživatelsky velmi příjemné prostředí a díky vysokému množství video analytických funkcí bude tento systém schopen automaticky upozorňovat a reagovat na jednotlivé události ihned po jejich vzniku.

Díky vysoce výkonným nástrojům pro forenzní vyhledávání ve video záznamu (dle kritérií, zachycených obličejů osob, či RZ vozidel) budete schopni během okamžiku dohledat konkrétní událost v záznamu s možností snadného exportu pro jeho další využití.

Řešení od AxxonSoft je účinným monitorovacím systémem pro města, organizace a komerční subjekty. Tento systém přináší velmi dostupné inteligentní a škálovatelné řešení pro komplexní dohled nad bezpečností obyvatel města odpovídající požadavkům budoucích metropolí. A toto je i motto projektu SMART CITY2030. 

Reference