Získejte soběstačnost a snižte náklady na energie díky fotovoltaice s bateriemi

Základní informace

 • 1 kWp výkonu = cca 14 m2 na ploché střeše vyrobí kolem 1 MWh elektřiny za rok

 • 1 MWh elektřiny ze sítě stojí 2-5 tis. Kč podle velikosti spotřeby

 • Baterie umožní maximální využití fotovoltaiky a dosáhnout významných úspor plateb za tzv. sjednané maximum díky ořezání špiček spotřeby

 • Celkově lze díky dotacím dosáhnout návratnosti kolem 5 let u systému s životností přes 10 let

Aktuálně možnost získat dotaci 60-80% pro podnikatelské subjekty! Nechte si propočítat analýzu na míru.

1) Instalace fotovoltaiky

Fotovoltaické panely přemění energii ze slunce na elektřinu a umožní získat větší nezávislost ​na dodávce ze sítě, tzn. zamezí vlivu výkyvu cen energií. Díky fotovoltaice si vyrobíte ekologicky vlastní elektřinu, kterou buď v době, kdy svítí slunce přímo spotřebujete a nebo ji můžete dále akumulovat buď do ohřevu užitkové vody nebo do baterií.

Samotná fotovoltaika je dnes již vyzkoušená technologie a instalace je většinou jednoduchá. Navrhneme vhodnou velikost systému, posoudíme střechu a osadíme panely. Podle stavu a dosahu rozvaděče provedeme instalaci střídačů, které stejnosměrné napětí z panelů přemění na střídavý proud pro přímou spotřebu.

Fotovoltaický panel​

 • dodáme panely od většiny prověřených výrobců

 • instalace je možná na plochou i šikmou střechu

 • ideální orientace je na JIH,

        ( za předpokladu rovnoměrného rozložení výroby lze osadit i VÝCHOD/ZÁPAD )

 • panely mají výkon od 260 - 330 kWp a lze je dodat v typicky modré i černé barvě

 • záruka na panel je od výrobce 25 let, po které je zaručen pokles výkonu max 20%

2) Bateriové systémy

Baterie jsou na trhu již řadu let, ale nyní se stávají velmi dostupnými díky technologickému pokroku a razantnímu snížení cen v posledních letech. Díky bateriím lze zajistit ukládání energie a díky inteligentnímu řízení také významných změn v průběhu spotřeby, díky kterým je možné snížit hodnotu jističů nebo individuálně rezervované kapacity zákazníka a dosahovat tak významných úspor. Kromě toho baterie zajistí zvýšení kvality elektřiny, zálohu pro citlivá zařízení v podniku a ochranu před výpadky.

Střídač​ a řídící elektronika

 • dodáme střídače prověřených výrobců se zárukou až 10 let

 • většina instalací je pomocí 3-fázových řešení, menší instalace lze realizovat i 1-fázově

 • pro Vás jako zákazníka se jedná většinou o bezobslužné zařízení

 • monitoring výroby můžete sledovat v online systému díky osazení průběhovým měřením

 • přebytky vyrobené elektřiny lze řešit akumulací díky řízenému spínání vybraných zátěží nebo napojením na baterie

Jaký je postup?

 • Posoudíme údaje o spotřebě a využití elektřiny (roční spotřeba, diagram spotřeby, velikost rezervované kapacity, ​charakter spotřeby a hlavní odběry)

 • Vypracujeme analýzu a doporučíme optimální velikost fotovoltaiky a kapacitu baterie, resp. jejího výkonu pro nabíjení a vybíjení. Kritériem pro posouzení je dosažení nejvyšší výnosnosti pro Vás

 • Pokud se rozhodnete projekt realizovat, provedeme obhlídku a zajistíme vypracování projektové dokumentace a energetického posudku nezbytné pro žádost o dotaci

 • Zpracujeme podnikatelský plán a požádáme o dotaci, a to buď sami nebo s pomocí dotační agentury.

 • Zajistíme Vám nabídky různých dodavatelů pro výběrové řízení, případně zajistíme technický dozor pro realizaci.